Jeśli nie lubicie stać w kolejkach urzędowych, a pewnie nie lubicie, to muszę Was zasmucić.
Aby zapisać się na kurs prawa jazdy trzeba utworzyć PROFIL Kandydata na Kierowcę (PKK) w odpowiednim urzędzie.
Zameldowani we Włocławku muszą odwiedzić wydział komunikacji na ul. Kościuszki,
natomiast osoby z poza Włocławka, odwiedzają wydział komunikacji starostwa powiatowego pod które podlegają.

          Zanim udacie się do urzędu lub starostwa, żeby nie zostać odprawionym "z kwitkiem"
po staniu niekiedy w długiej kolejce, trzeba dostarczyć kilka wymaganych dokumentów:
- wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek taki otrzymacie i wypełnicie w urzędzie);
- dowód tożsamości lub paszport (do paszportu musi być zaświadczenie o miejscu zameldowania);
- jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem;
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców

- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
(rozpocząć kurs można w wieku 17 lat i 9 miesięcy)