Aby zapisać się na kurs prawa jazdy trzeba utworzyć PROFIL Kandydata na Kierowcę (PKK) w odpowiednim urzędzie.
Zameldowani we Włocławku muszą odwiedzić wydział komunikacji na ul. Kościuszki (godziny urzędowania),
natomiast osoby z poza Włocławka, odwiedzają wydział komunikacji starostwa powiatowego pod które podlegają,
np. starostwo powiatowe na ul. Cyganka 28 (godziny urzędowania).

          Zanim udacie się do urzędu lub starostwa, żeby nie zostać odprawionym "z kwitkiem" trzeba dostarczyć kilka wymaganych dokumentów:
- wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek taki otrzymacie i wypełnicie w urzędzie);
- dowód osobisty lub paszport;
- jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia do prawa jazdy;
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców

- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
(rozpocząć kurs można w wieku 17 lat i 9 miesięcy)