Kadra

Cennik

Galeria

Kontakt

Szkolenia

Szkolenie podstawowe

Kurs podstawowy (30h lekcyjnych teorii,
30h zegarowych praktyki, materiały dydaktyczne) -

2300zł

Kurs przyśpieszony - kurs trwa 4 tygodnie (30h lekcyjnych teorii,
30h zegarowych praktyki, materiały dydaktyczne) -

2600zł

Szkolenie uzupełniające

Możliwość płatności w ratach

Wpłaty na konto mBank:

Damian Dobiecki: Wichrowice 37; 87-850 Choceń

nr. konta: 05 1140 2004 0000 3402 7999 1644

(w tytule proszę podać imię i nazwisko kursanta)

Dodatkowa godzina praktyczna - 

75zł